Strona główna

New Materials powstała jako Dywizja Handlu Firmy Yumacom z myślą o zastąpieniu istniejących materiałów bardziej zaawansowymi.

Liczne placówki badawcze powstałe z funduszy Państwa przy Uczelniach Wyższych jak i laboratoria prywatnych firm wciąż przesuwają granice tego co możliwe, aby uczynić świat lepszym. Wraz z rozpoznaniem aplikacyjnych możliwości nowych materiałów oraz korzyści jakie dają w wielu dziedzinach współczesnego życia, istniejące jak i powstające zakłady produkcyjne w Polsce i za granicą skupiają się na ich precyzyjnym wytwarzaniu. Gospodarki wielu krajów, już dziś starają się przewidzieć na kilka lat do przodu jakie będzie ich zapotrzebowanie na energię i surowce potrzebne dla przemysłu oraz jego długofalowy wpływ na środowisko naturalne, gdzie dodatkowym czynnikiem jest wzrost świadomości odpowiedzialnej konsumpcji. Często skutkiem tych rozważań jest restrukturyzacja, która oznacza zmianę i nowe podejście do licznych procesów gospodarczych i ekonomicznych.

New Materials pomaga w tej zmianie promując zaawansowane materiały.

23 wrz 2015
Firma Yumacom pracuje nad systemami ochrony antykorozyjnej na metal spełniajacymi warunki normy EN ISO 12944-2:1998. W zamieszczonej broszurze przedstawiamy wprowadzone do bieżącej praktyki produkcyjnej i oferty rynkowej Yumacom, systemy ochrony...
6 Maj 2015
Seria twardych polijonowych kompleksów hydrożeli jest syntetyzowana przez sekwencyjną homopolimeryzację kationowych i anionowych monomerów. Ze względu na odwracalne wiązanie jonowe interpolimeru, materiały same się leczą w warunkach otoczen...
22 kwi 2015
Vitrimery są nową klasą materiałów polimerowych o bardzo atrakcyjnych właściwościach, gdyż mogą one być przerobione na dowolny kształt, będąc jednocześnie trwale usieciowanymi. Jako alternatywę do stosowania chemicznych transestryfikacji, b...
18 mar 2015
Podczas gdy energia chemiczna w paliwach kopalnych pozwoliła na szybkie powstanie nowoczesnej cywilizacji, ich eksploatacja i towarzysząca antropogeniczna emisja CO2 zachodzi w tempie, który wyprzedza cykl węglowy natury. Jego działanie jes...
19 lis 2014
Systemy takie mogą rozpuszczać się w wodzie w ciągu 10 minut, wytwarzając produkty końcowe, które są bezpieczne dla środowiska naturalnego. Te i powiązane podejścia mają potencjał, aby zmniejszyć niebezpieczne strumienie odpadów związane z...
14 Maj 2014
Membran super amfifilowa poli (fluorku winylidenu) (PVDF) z super oleofobowością pod wodą i super hydrofobowością w oleju została pomyślnie ukończona. W związku z przełączanym rodzajem transportu, membrana stosowana jest do rozdzielenia róż...

Skontaktuj się z nami

Yumacom - New Materials

Goleszów, ul. Przemysłowa 1 A

+48 537 44 37 62 biuro@newmaterials.pl

Skorzystaj z formularza kontaktowego